Odinslund 3, Uppsala

Odinslund 3 - Villa Anna

Odinslund 3 - Villa Anna

Huset Odinslund 3 byggdes år 1874-76 på uppdrag av den kände brukspatronen Carl Ekman från Finspång, som bostad till hans dotter med familj. Ritningar utfördes av Axel och Hjalmar Kumlien. Med 21 rum, badrum och kök kan man kalla det ståndsmässig. Bygget av Odinslund 3 genomfördes i flera omgångar vilket kunde verka störande för grannarna. Ungefär ett decennium senare såldes huset vidare till Uppsala läkareförening, för att fungera som klubblokaler för föreningen vilket satte punkt för husets historia som familjebostad.

Lindska skolan tog sedan successivt över med start år 1904 och helt från år 1912. Utrymmena var för små och en fjärde våning byggdes därför till. Lindska skolan bedrev sin verksamhet under perioden 1879-1942. Det var en privat flickskola som vilade på kristen grund. Att det var en flickskola uteslöt inte att även många pojkar studerade där, framför allt i de lägre årskurserna. I skolan arbetade under en period bl. a Hildur Ottelin som gymnastiklärare. Hon var politiker och blev en av förgrundsfigurerna i bostadspolitiken under tidigt 1900-tal.

Huset köptes så småningom av domkyrkoförsamlingen och övergick till Uppsala kyrkliga samfällighet. Det användes då som församlingshem både för domkyrkoförsamlingen och Helga trefaldighets församling. Under 1980-talet gjordes en del större ombyggnationer av huset för att anpassa det till verksamheten med bl a annat stora samlingssalar och körrepetitionslokaler.

Redan år 1660 gavs namnet Odinslund åt det parkliknande området runt Trefaldighetskyrkan. Carl von Linné planterade år 1759 Odinslunds allé som är Uppsalas äldsta promenadpark.

Bilder