Dragarbrunnsgatan 65 / Kålsängsgränd 10, Uppsala

Dragarbrunnsgatan 65 / Kålsängsgränd 10 - Brynhild

Brynhild

Fastigheten består av fem olika hus, varav det första började byggas 1883. Husen byggdes i sten och stod klara 1956. Under årens lopp har ett flertal om- och tillbyggnationer gjorts och sedan 1989 är fyra av de fem husen ihopbyggda. År 1895 flyttade HJ Söderbergs konfektionsfabrik AB in i fastigheten. Konfektionsfabriken var en av de största klädfabrikerna i Uppsala. Efter Hjalmar Söderbergs bortgång 1933 övertogs verksamheten av sonen Erik Söderberg. Konfektionsfabriken bedrev sin verksamhet till 1958 då de gick i konkurs. Fastigheten har även inhyst bilförsäljningshall och verkstad, liksom en polisskola.

Historiska foton: Paul Sandberg/Upplandsmuseet
Foto från bygget av AB Hjalmar Söderberg, Uppsala 1935.
Foton från insidan av klädfabriken AB Hjalmar Söderberg, Uppsala 1935-1941.
Fabrikör Erik Söderberg, AB Hjalmar Söderberg, Dragarbrunnsgatan 65, Uppsala 1935.

Bilder